تجارب ما

ناظرین محلی رحمت الله و عبدالسلام ، قرغان ، مزارشریف عکاس: هُماگپتا 14 نومیر 2012

ناظرین محلی رحمت الله و عبدالسلام ، قرغان ، مزارشریف
عکاس: هُماگپتا 14 نومیر 2012

فصل سوم مجموعۀ آموزش همگانی، شامل داستان های برنامۀ نظارت مردمی، در چهار ولایت افغانستان می باشد. دلیل نیاز به مشارکت اهالی درنظارت از پروژه های انکشافی مناطق شان این است، که خلأ بزرگی در نظارت از پروژه ها بخصوص در زمان نامناسب امنیتی و مکان های دورافتاده وجود دارد.

از بعضی جهات انتخاب جوامع نیز درمقایسه با دونران، مقامات دولتی و انجینران شرکت ساختمانی در امر نظارت، بهتر و مناسب تر خواهد بود. بخاطر اینکه، آنها در همجواری پروژه زندگی می کنند و به اندازۀ دیگران نیاز به امنیت ندارند و برای بازدید از پروژه ها با محدودیت ها و موانع زمانی روبرو نخواهند بود.

از بعضی جهات دیگر، ممکن است اجتماع برای نظارت گزینۀ مناسبی نباشند. دلیل آن هم عدم دسترسی آنها به اسناد پروژه، عدم همکاری مناسب مقامات دولتی و شرکت های ساختمانی با آنها و عدم توانایی در انتقال و بیان نگرانی های اهالی به دونران و تصمیم گیرندگان است.

علاوه بر این، معضلات کلی، برای داشتن برنامۀ نظارت مردمی خوب باید دربحث انتقاد، از شخص خودتان شروع کنید و چگونگی روند پروژه را به دیگران و مسؤلین منعکس نموده و در پی این باشید که چگونه می توان برای ادامۀ کار، از مشارکت بیشتر مردمی بهره مند شوید.

از این رو، ما مطالعات موردی زیر را در قالب سه موضوع گسترده سازماندهی کرده ایم:

  1. 2 + 2 = 4 حسابدهی وشفافیت از روند اعمارمؤسسه آموزشي حسابداری در شهر جلال آباد
  2. گفتگو در بارۀ نظارت با اهالی محل
  3. «پایداری»  صرفاً یک شعار نیست قضیۀ غیرمعمول هیئت نظارت ولایتی هرات
  4. قدرت نفوذ نخبگان
  5. ناظرین محلی زن و شهروندی درافغانستان
  6. مصرف بیهوده و بی نتیجۀ هزینه ها، احداث سرک ها در دهات افغانستان
  7. انسداد و بن بست در سرک چهارراهی حاجی ایوب، شهر مزار شریف
  8. تراژیدی های فساد


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: