کتاب های آموزشی تصویری

کتاب های آموزشی تصویری ابزار تصویری و قدرتمند برای آموزش می باشند.:

درحالیکه کتاب های آموزشی مصور به شکل کاملاً فراگیری، به عنوان مواد آموزشی مورد استفاده هستند. توجه کارمندان انجوها و مقامات دولتی برای آموزش اطفال را به خود جلب کرده اند. این کتاب ها هم برای اطفال و هم بزرگسالان مفید می باشند. تکثر رمان های گرافیکی مخصوص بزرگسالان این امر را مشهودتر می کند.

در حوزۀ انکشاف نیز باید تلاش کنیم، تا همگام با دیگر کشورهای جهان پیش برویم و تهیۀ کتاب های آموزشی مصور را شروع کنیم، چراکه به ما کمک می کند، تا چگونگی انجام کار و فعالیتی را ساده تر شرح دهیم. اکثر نهاد های فعال در بخش انکشاف زمان بسیاری را صرف تهیۀ رهنمون های آموزشی ناکارآمد و کتب راهنمای ثقیل می کنند، که حتی کارمندان شاغل انکشافی خواندن آنها را نامناسب می دانند.

کتاب تصویری را از انجا دست آورید کتاب تصویری پروژه پوهنتون حسابداری، شهر جلال آباد 

 صفحۀ 1، ناظران محلی جی انجام می دهند؟ نگار گر: هما گپتا و متن: خلیل زکی

صفحۀ 1، ناظران محلی جی انجام می دهند؟
نگار گر: هما گپتا و متن: خلیل زکی

اگر مخاطب موردنظر ما جامعه باشد، باید مواد آموزشی ساده و جذاب را بکارگیریم ، بطوریکه خواننده با دیدن آن مجذوب شود. همیشه اطلاعات و مطالب مصور در مقایسه با صفحات مملو از متن، راحت ترخواننده را به خود جذب می کنند.

کتاب تصویری را از انجا دست آورید کتاب تصویری پروژۀ سرک، ولایت بدخشان

چالش های نظارت صفحۀ 1  نگار گر: هما گپتا و متن: خلیل زکی

چالش های نظارت صفحۀ 1
نگار گر: هما گپتا و متن: خلیل زکی

بعلاوه، استفاده از نرم افزار فوتوشاپ در تهیه و طراحی کتاب های آموزشی مصور، کار آسانی است. شما می توانید در بعضی از قسمت های کتاب به کمک طراحی و رسامی دستی کار خود را پیش ببرید، اما مطالب ذیل نشان می دهد، که چگونه استفاده ازنرم افزار فوتوشاپ به روند کاری من سرعت داد.

آموزش سریع کتاب آموزشی تصویری: تهیۀ کتاب آموزشی مصور در 10 مرحلۀ آسان :
1 صفحۀ جدیدی را در فتوشاپ بازکنید.
2 این صفحه را به چندین باکس مختلف با استفاده از Guide and Grid تقسیم کنید.
3 عکسی را در یکی از باکس ها قراردهید. برای تنظیم دقیق عکس در داخل باکس ابتدا Crop و بعد Edit کنید.
4 رنگ زمینۀ عکس را Adjust کنید. Higher Contrast برای تهیۀ کتاب آموزشی بهتر است.
5 از Poster Edges Filter استفاده کنید. بسته به ذوق هنری خود می توانید، تنظیمات عکس را برای Abstract کردن کم و زیاد کنید.
6 برای همۀ عکس ها، مراحل 3-5 را تکرار کنید.
7 زمانی که همۀ عکس ها را در داخل باکس قرار دادید، یک مستطیل سفید رسم کنید. داخل این مستطیل می توانید، متن یا نوشته تان را قرار دهید.
8 شفافیت باکس مخصوص متن را روی 100 فیصد یا تا 80 فیصد تنظیم کنید.
9 هر چه در ذهن دارید، را در داخل باکس تایپ کنید.
10 مراحل 1-10 را برای همۀ صفحات تکرار کنید.
تبریک ، شما اکنون کتاب آموزشی تصویری خود را طراحی کرده اید.

 


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: