نظارت داده های کیفی.

1-8CBM_Process

در دیاگرام برنامۀ نظارت مردمی، مرحلۀ 8، روش نظارت مردمی و کسب اطلاعات را تشریح می کند. ناظرین محلی، جزء اولین ناظرین پروژه های زیربنایی هستند. آنها نمایندگان منتخب جامعه برای امر نظارت می باشند. اشخاص رابط ، انجنران کنترول کیفیت و افسران برنامه نقش حامی را در این روش ایفا می کنند. اطلاعات نظارتی، شامل اشکال زیر می باشند:

1) ناظرین محلی، معمولاً سه مرتبه در هفته از پروژه نظارت می کنند.

2) ناظرین محلی و اشخاص رابط برای دسترسی به اسناد پروژه تلاش می کنند، اسنادی، مانند نقشه های تخنیکی، خصوصیات تخنیکی، برآور احجام کاری و قرارداد.

3) ناظرین محلی از چک لست کنترول کیفیت، برای ارزیابی جنبه های تخنیکی پروژه استفاده می کنند. چهارنوع چک لست کنترول کیفیت وجود دارند: ساختمانی، حمل و نقل، آبیاری و آب رسانی. طی اولین بازدید از پروژه، انجنر باید چک لست را به ناظرین محلی توضیح دهد و فورم کاری را با آنها تکمیل نماید. در سه ماه اول، انجنیران همکاری نزدیکی با ناظرین محلی دارند تا مطمئن شوند که این ناظرین جنبه های تخنیکی فهرست شده در چک لست را بخوبی آموخته اند.

4) ناظرین محلی، اشخاص رابط و انجنیران از ساحه پروژه عکس و فیلم تهیه می کنند. این عکس ها باید پروسه پیشرفت و مشکلات موجود در پروژه را به تصویر کشیده باشند.

ما با این اطلاعات چه می کنیم؟
کلیۀ اطلاعات نظارتی موجود در برنامۀ نظارت مردمی، در بانک اطلاعات ذخیره می شوند.
بانک اطلاعات چیست؟
بانک اطلاعات، مجموعۀ ذخیره شده ایی از داده های کیفی و کمی به شکل منظم می باشد. هدف از تهیۀ این بانک، بازیابی و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات، در مواقع ضرورت است. با ذخیرۀ آنها : همۀ اطلاعات مورد نیاز را یکجا خواهید داشت.
بانک اطلاعات برنامۀ نظارت مردمی چیست؟
در حال حاضر، برنامۀ نظارت مردمی، از بانک اطلاعات مایکروسافت اکسس استفاده می کند و تمامی اطلاعات پروژه، اطلاعات نظارتی، شامل عکس ها واسناد پروژه را ثبت و ذخیره می کند. برنامۀ نظارت مردمی، هم نسخۀ آفلاین وهم آنلاین بانک اطلاعاتی خود را در اختیار عموم قرار داده است.

فوائد استفاده از بانک داده ها
وقتی که ما اطلاعاتی از ساحه بدست می آوریم، این اطلاعات ممکن است، تنظیم و طبقه بندی نشده باشد. استفاده ازاطلاعاتی که، به لحاظ ترتیب مشخص به درستی ذخیره نشده اند، کار مشکلی است. بانک اطلاعات ساده ترین راه برای تولید اطلاعات و کار با آنهاست. از آنجا که اطلاعات برنامۀ نظارت مردمی باید، در دسترس همگان قرار بگیرد، داشتن بانک اطلاعات بسیار مهم و ضروری است.

به علاوۀ، ارزیابی پیشرفت پروژه ها در ساحه وقتی که از بانک اطلاعات بهره می برید (معرف های از قبل نصب شده فراهم می شوند) بسیار ساده تر می شود. ثانیاً ، شناسایی مشکلات و حل آنها با در اختیارداشتن بانک اطلاعات آسان تر است. به طور مثال، برای حفظ حسابدهی تمویل کنندگان و تطبیق کنندگان مفید است. بانک اطلاعات از این رو، یک ابزار مهم برای امور دادخواهی است، چرا که حکم مرجع داشته و مانند پایگاهی برای تولید «پوزیشن های» مؤسسات در مسئله ایی خاص عمل می کند. بعلاوۀ اینکه بانک اطلاعات «تعداد» را نشان می دهد، منبع مناسبی برای فراهم سازی گزارش های «کیفی» است.

در ذیل بیشترین طبقه بندی بانک اطلاعات برنامۀ نظارت مردمی، توضیحات راجع به آن، اطلاعات نمونۀ وارد شده برای دو پروژۀ برنامۀ نظارت مردمی تیوریک را به انگلیسی مشاهده می کنید. بانک اول آب / پروژۀ آبرسانی و بانک دوم یک مکتب است.

وارد کردن اطلاعات منظم

بانک اطلاعات برنامۀ نظارت مردمی هر ماه آپدیت می شود. دستیار بانک اطلاعات، در کابل همۀ اطلاعات جمع آوری شده در سطح ولایت را ارزشیابی و بررسی می کند. هرچند، همۀ عناوین بانک های اطلاعاتی به شکل منظم آپدیت می شوند، برای اینکه بعضی از عناوین، فقط یکبار وارد می شوند، مانند : «نام پروژه»، «تاریخ شروع پروژه»، «نام پروژه» و غیره.
اطلاعات دیگر، هرچند هر ماه آپدیت می شود مانند «وضعیت پروژه»، «مشکلات پیش رو»، «تاریخ ختم نظارت» وغیره.

ابزارهای نظارتی خود را ایجاد کنید:

مزیت استفادۀ گسترده از ابزارهای نظارتی کیفیتی، مانند سروی مقدماتی/نهایی و اطلاعات نظارتی هفته وار به گونه ایی است، که می توانیم اطلاعات قابل مقایسه در دورۀ طولانی را تولید کنیم. اگر نظارت سکتور صحی را با انجام سروی بیمارانی به عهده دارید که از کلینیک مخصوص استفاده کرده اند، ارایۀ اطلاعات همگانی ازتجربۀ دولتی 500- 1000 نفر امکان پذیر می باشد.
قدرت برتر در تعداد است. وقتی که خبرنگاران دربارۀ پروژۀ مکتب، کلینیک یا سرک خاصی مقاله می نویسند، این روش خوبی است تا سطح آگاهی یک منطقه را افزایش دهیم یا موضوع بخصوصی را تحت فشار قراردهیم. اما اگر می خواهید، دولت یا تمویل کنندگان را دراصلاح پالیسی های شان متقاعد سازید، به راه انداختن بحث اجباری، که توسط اطلاعات کمی حمایت می شود، بسیار حائز اهمیت است. مردم در پی رهایی از مطالعات موردی، مقالات و حتی در مواردی گزارش هایی حاوی اطلاعات کیفیتی هستند و مدعی ذهن گرایانه بودن آنها نیزمی باشند.

بنابراین، تحلیل اطلاعات کمی تا حدی نیز ذهن گرایانه است و چهرۀ بیطرفانۀ بیشتری به خود می گیرد، از این رو خنثی است. این بدان معنی است، که غیرقانونی خواندن و هجوم بردن به اطلاعات شما برای تصمیم گیرندگان و مقامات حکومت دشوارتر می شود.

اما برای داشتن ساختاراطلاعاتی کلان، باید اطلاعات در دورۀ زمانی طولانی با استفاده از سوالات و متغیرها جمع آوری شوند. جمع آوری اطلاعات بلند مدت، به شما این امکان را می دهد، تا نمونه ها و گرایش هایی از قبیل خطرات فساد، مشکلات ارایۀ خدمات ملکی را شناسایی نمایید و بتوانید، حتی فهرستی (لست سیاهی) از شرکت های ساختمانی که، همواره بی تعهد بوده اند، را تهیه کنید. اگر می خواهید، پالیسی ها را تغییر دهید، نمی توانید فقط به یک ولسوالی، یک مکتب، یک ولایت یا حتی یک پروژه متمرکز شوید. باید بدانید سکتورهای معادن، معارف، صحت و زیربنایی تا چه اندازه به شکل گسترده فعالیت دارند. در این زمان است، که می توانید پیشنهاداتی را در چگونگی تغییر پالیسی های سکتور دولتی خاص ارایه نمایید.

به طور مثال : در برنامۀ ما، بانک اطلاعات را شناسایی کرده ایم، که شرکت های همواره بی تعهد را شناسایی می کند یا پروژه هایی که دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار است، پروژه هایی که با بودجۀ بسیار کلانی تمویل شده اند. این نوع اطلاعات به بخش دادخواهی ما کمک می کند، تا مکتوبی را تهیه و جلساتی را برگزار کند و با نشر مقالاتی شرکت مذکور، تمویل کننده و ارگان دولتی را تحت فشار قراردهد. همچنین، می توانیم درصورت وجود چند ولایت مشخص، که ریاست های مربوطه درآنجا در امر نظارت و پاسخ دهی و توجه به نیازهای مردم بهتر عمل می کنند را شناسایی کنیم. این ولایات از آن به بعد مواد نمونه برای الگو برداری خواهند بود.

 


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: